Spelregels

Annuleringen.
Vanaf het moment van bestelling tot aan het moment van verzending geldt dat u de bestelling altijd kosteloos kunt annuleren zonder een opgaaf van redenen. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u samengestelde producten of speciaal voor u op maat bestelde producten.
Annuleert u de bestelling, nadat de bestelling aan u verzonden is, dan is Matrassenloods.nl genoodzaakt u de verzendkosten (en eventueel gemaakte extra kosten) in rekening te brengen.
Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Matrassenloods.nl kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via de e-mail of per post. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden.
Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig. Klanten uit België of Duitsland dienen tevens het IBAN en BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden.
Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer, waarvan u de betaling aan Matrassenloods.nl heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen. Reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 20 dagen aan u terugbetaald.

1. Afkoelingsperiode.
U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren. Deze periode moet u echter niet verwarren met een ‘op proef-periode’. Proef periode geldt alleen op matrassen en als dit op uw bon staat vermeld.

2. Retourzending
De klant heeft het recht zonder opgave van redenen het product, binnen 7 werkdagen ingaande de dag na ontvangst, terug te sturen naar Matrassenloods.nl. De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door Matrassenloods.nl wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. De klant dient vooraf per e-mail of brief een verzoek in te dienen voor terugname van het product. Hierin dient tenminste de staat van het product te zijn vermeld, zoals bepaald in lid 3 van dit artikel.

3. Kosten retourzending
Indien de klant besluit het product terug te sturen naar Matrassenloods.nl, dan zijn de kosten van het retour zenden aan Matrassenloods.nl voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Matrassenloods.nl zijn voor verantwoording en rekening van de klant.

4. De staat van het product
De staat van het te retourneren product heeft 3 variaties:

staat 1: het product is onbeschadigd en in de originele, ongeopende verpakking en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 5 sub a t/m d. De klant ontvangt 100% van het overeengekomen aankoopbedrag van het product retour.
staat 2: het product is onbeschadigd, de originele verpakking is beschadigd c.q. geopend maar het product voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 5 sub b t/m d. De klant ontvangt 85% van het aankoopbedrag van het product retour.
staat 3: het product is beschadigd of gebruikt, de originele verpakking ontbreekt of toebehoren als meegeleverde accessoires, pootjes e.d. ontbreken. Het product voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 5 sub c en d. De klant ontvangt 50% van het aankoopbedrag van het product retour.

5. De voorwaarden voor retourzending
De voorwaarden voor retourzending zijn als volgt:
a. het product is geheel compleet en in de originele staat.
b. het product is ongebruikt.
c. het product is schoon, zoals de klant deze heeft ontvangen.
d. het product moet voorzien zijn van de originele handleiding en eventuele meegeleverde accessoires.

6. Bepaling restitutiebedrag
a. Na ontvangst van het retour gestuurde product van de klant aan Matrassenloods.nl, zal Matrassenloods.nl het product door een deskundige laten onderzoeken. De klant wordt na dit onderzoek op de hoogte gesteld van het oordeel van de deskundige en het percentage dat aan de klant zal worden terug betaald.

b. Indien de klant akkoord gaat met het in lid 6 sub a gestelde percentage zal Matrassenloods.nl het overeengekomen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen overmaken.

c. Indien de klant niet akkoord gaat met het in lid 6 sub a gestelde percentage blijft het product eigendom van de klant en dient de klant, voor eigen rekening, binnen een termijn van 8 werkdagen het product op de locatie van aflevering op te halen.