Disclaimer

Matrassenloods.nl staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61967335.
Wij zijn aangesloten bij CBW (Centrale Branchevereniging Wonen), die samenwerkt met de Consumentenbond.

De getoonde informatie op deze website wordt door Matrassenloods.nl met precisie samengesteld. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de publicaties onjuist of onvolledig zijn. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Matrassenloods.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Ook kan er geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor het gebruik van informatie of schade, direct of indirect ontstaan.

Matrassenloods.nl is voor enige informatie afhankelijk van andere informatiebronnen. Er zal geen aansprakelijkheid zijn voor de juistheid hiervan en er is geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten.

Daarnaast wordt er ook geen aansprakelijkheid gesteld aan het eventueel onjuist functioneren van deze website. Hoewel Matrassenloods.nl alles in werking stelt om de website optimaal te laten functioneren wordt er geen verantwoording gesteld aan disfunctioneren. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Matrassenloods.nl of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Uw privacy
Matrassenloods.nl respecteert uw privacy. Uw klantgegevens worden nooit ter beschikking gesteld aan derden. Uw klantgegevens worden uitsluitend intern gebruikt ten behoeve van de afhandeling van uw bestelling. Alleen als u ons verzocht heeft op de hoogte te worden gehouden van onze nieuwe producten en/of acties ontvangt u hierover berichtgeving per e-mail.